Publicaties

Procedures

 • Op de website van VLM is informatie terug te vinden over de regelgeving rond ammoniakemissiearme stallen, de aanvraagprocedure (AEA, PAS) en verdere informatie.
  Klik op deze link

Andere

 • 2022/11/10: Samenstelling van het WeComV - Beslissing van de Minister.
  Klik hier voor het artikel op de website van de VLM.
 • 2022/09/01: Publicatie van het MB in het Belgisch Staatsblad in verband met de samenstelling en de werking van het WeComV (VLAREM).
  Klik hier voor het document.
 • 2022/09/01: Publicatie in het Belgisch Staatsblad in verband met de oproep kandidatuurstelling van de leden van het WeComV. 
  Klik hier voor het document.
 • 2021/06/30: Besluit Vlaamse Regering tot wijziging VLAREM II tot oprichting van een onafhankelijk Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt.
  Klik hier voor het document.