Procedures

 • Op de website van VLM is informatie terug te vinden over de regelgeving rond ammoniakemissiearme stallen, de aanvraagprocedure (AEA, PAS) en verdere informatie.
  Klik op deze link

Protocollen

Momenteel zijn er op Vlaams niveau nog geen protocollen voorhanden voor het meten van het emissiereducerend potentieel van de verschillende technieken die dienen geëvalueerd te worden. Deze meetprotocollen dienen nog uitgewerkt te worden gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke en technologische kennis. Een eerste adviesaanvraag voor een meetprotocol van luchtwassers werd bij het WeComV ingediend en is lopende.

In afwachting van een meetprotocol kan de aanvrager een meetplan ter evaluatie voorleggen aan het WeComV vooraleer de metingen op te starten.

Leidraden

...

Andere

 • 2022/11/10: Samenstelling van het WeComV - Beslissing van de Minister.
  Klik hier voor het artikel op de website van de VLM.
 • 2022/09/01: Publicatie van het MB in het Belgisch Staatsblad in verband met de samenstelling en de werking van het WeComV (VLAREM).
  Klik hier voor het document.
 • 2022/09/01: Publicatie in het Belgisch Staatsblad in verband met de oproep kandidatuurstelling van de leden van het WeComV. 
  Klik hier voor het document.
 • 2021/03/19: Besluit Vlaamse Regering tot wijziging VLAREM II tot oprichting van een onafhankelijk Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt.
  Klik hier voor het document.